Římskokatolická
farnost Písek

Aktuality
 

Detailní přehled bohoslužeb


DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes et auditam faciet Dominus gloriam vocis suae in laetitia cordis vestri. (Is. 30, 30)

Lide Siónský, hle Pán přijde spasit národy a způsobí, že budete slyšet slávu jeho hlasu v radosti vašeho srdce. (Iz. 30, 30)Kostely

Farní kostel Narození Panny Marie


Mše svaté

Neděle 
09:00 
17:00 (zimní čas)
18:00 (letní čas)

Pondělí až Sobota
08:00

Filiální kostel 
svatého Václava

Mše svaté

Sobota
17:00 (zimní čas)
18:00 (letní čas)

Kostel Povýšení svatého Kříže


Mše svaté

Neděle
10:30
Úterý, Čtvrtek, Pátek
18:00

Filiální kostel svatého Karla Boromejského 


Mše svaté

Středa
16:00 (zimní čas)
18:00 (letní čas)

Jak nám pomoci 


Dary na podporu činnosti farnosti, stavební údržbu kostelů a restaurování památek můžete poukázat na účet Římskokatolické farnosti Písek: 2762394359/0800. Pro uplatnění slevy na dani z příjmu Vám může být na požádání vystaveno potřebné potvrzení.


Rychlý kontakt

Farář

Witold Kocon

+420 603 848 297

rkf.pisek@dicb.cz 

witold.piotr.kocon@dicb.cz 

Farní vikář

Viktor Jaković

+420 731 305 284

rkds.pisek-svkriz@dicb.cz

viktor.jakovic@dicb.cz 

Farní vikář

František Ludvík Hemala

+420 604 374 516

fhemala@seznam.cz 

Farní vikář

Maximilián Petr Koutský

+420 777 221 739


DOPORUČUJEME

Pro děti a mládež 

Křesťanská mateřská školka

Je státní mateřskou školu, která je administrativní součástí ZŠ J.K. Tyla v Písku. Přijímáme děti z věřících rodin i z rodin bez vyznání, které mají zájem o výchovu na základě křesťanských zásad.

Skautské středisko Gáhál

Dějiny našeho střediska začínají v širším slova smyslu již v r. 1946. V tom roce vznikl 12. homogenní (katolický) skautský oddíl ze členů dvou předválečných oddílů - 8. junáckého a 12. vlčáckého.Římskokatolická farnost Písek