PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

 

Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam neque irrideant me inimici mei. Etenim universi, qui te exspectant, non confundentur. (Ps 25, 1-3)

 

K tobě pozdvihuji svou duši, Bože můj, v tebe doufám, nedopusť, abych byl zahanben a aby nade mnou jásali moji nepřátelé. Vždyť všichni, kdo tě vyhlížejí, nebudou zahanbeni. (Žl 25, 1-3)

 

FOTOGALERIE

 TOPlist

MARIA,

Ty záříš vždycky na naší cestě
jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,
jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově
a zachovala svou víru pevnou.
Ty, Záchrano římského lidu,
víš čeho nám zapotřebí
a jsme si jisti, že se postaráš
aby se, jako v Káni Galilejské,
mohla navrátit radost a veselí
po této chvíli zkoušky.
Pomoz nám, Matko Božské lásky,
abychom se připodobnili vůli Otce
a učinili to, co nám řekne Ježíš,
který vzal na sebe naše utrpení
a obtížil se našimi bolestmi
aby nás – skrze kříž – přivedl
k radosti vzkříšení. Amen.

(Modlitba papeže Františka)

Pod ochranu tvou se utíkáme ...