Římskokatolická
farnost Písek

Aktuality

 

V pátek 14. 1. jsme na setkání v kostele sv. Kříže zahájili synodální proces v naší farnosti. Přijměte i vy pozvání papeže Františka na společnou cestu. Synoda představuje duchovní proces, který nabízí příležitost společně prožívat víru a zakusit v životě církve, že jako jeden putující Boží lid všichni společně kráčíme kupředu na cestě do Božího...

Ve dnech 8. a 9. října minulého roku zahájil papež František tříletý synodální proces rozdělený do tří fází na diecézní, kontinentální a univerzální. V závěru se uskuteční shromáždění Biskupské synody v Římě. Do synodálního procesu se může zapojit každý člen Božího lidu. V logu synody se objevují slova spoluúčast, společenství a poslání, a to jsou...

Detailní přehled bohoslužeb

Kostely

farní kostel Narození Panny Marie


Mše svaté

Neděle 
09:00 
17:00 (zimní čas)
18:00 (letní čas)

Pondělí až Sobota
08:00

filiální kostel 
svatého Václava

Mše svaté

Sobota
17:00 (zimní čas)
18:00 (letní čas)

kostel Povýšení Svatého Kříže


Mše svaté

Neděle
10:30
Úterý, Čtvrtek, Pátek
18:00

filiální kostel svatého Karla Boromejského 


Mše svaté

Středa
16:00 (zimní čas)
18:00 (letní čas)

Jak nám pomoci 


Dary na podporu činnosti farnosti, stavební údržbu kostelů a restaurování památek můžete poukázat na účet Římskokatolické farnosti Písek: 2762394359/0800. Pro uplatnění slevy na dani z příjmu Vám může být na požádání vystaveno potřebné potvrzení.


Rychlý kontakt

Farář v Písku

Witold Kocon

+420 603 848 297

rkf.pisek@dicb.cz 

witold.piotr.kocon@dicb.cz 

Rektor a kaplan

Viktor Jaković

+420 731 385 284

rkds.pisek-svkriz@dicb.cz

viktor.jakovic@dicb.cz 

Farní vikář

František Ludvík Hemala

+420 604 374 516

fhemala@seznam.cz 

Farní vikář

Maximilián Petr Koutský

+420 777 221 739


DOPORUČUJEME

Pro děti a mládež 

Křesťanská mateřská školka

Je státní mateřskou školu, která je administrativní součástí ZŠ J.K. Tyla v Písku. Přijímáme děti z věřících rodin i z rodin bez vyznání, které mají zájem o výchovu na základě křesťanských zásad.

Skautské středisko Gáhál

Dějiny našeho střediska začínají v širším slova smyslu již v r. 1946. V tom roce vznikl 12. homogenní (katolický) skautský oddíl ze členů dvou předválečných oddílů - 8. junáckého a 12. vlčáckého.Římskokatolická farnost Písek