Po celou dobu, po niž nebudou konány v písecké farnosti veřejné bohoslužby, je pod kruchtou kostela Narození Panny Marie vystaven k uctění a soukromé modlitbě obraz Panny Marie Písecké, hlavní ochránkyně města Písku, jejíž přímluva přinesla Píseckým dobrodiní veřejná i soukromá.

 

 

Aktuality

Vládní omezení při bohoslužbách a posunutí počátku výuky náboženství

03.10.2020 22:45

Milí bratři a sestry,

z rozhodnutí vlády ČR platí od pondělí 12. 10. 2020 nová hygenická opatření, z tohoto důvodu ruší se v naší farnosti do odvolání všechny veřejné bohoslužby.

Všechny mešní intence budou odslouženy v soukromí, beze změn, podle plánu.

Zpověď a udělování ostatních svátostí je možné domluvit na telefonních číslech:

 

P. Witold Kocon:  603 848 297

P. František Ludvík Hemala:  604 374 516

P. Maxmilián Petr Koutský:  777 221 739

Diac. Viktor Jaković:  731 305 284

 

Českobudějovický biskup do odvolání uděluje pro věřící na území českobudějovické diecéze dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté v kterémkoliv z následujících případů: a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění, b) jsou v povinné karanténě, c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých), d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy.

 

Náš biskup připomíná také, že  podle výzvy Stálé rady ČBK na den památky Panny Marie Růžencové, se společně modlíme svatý růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. „Modlitba růžence a Loretánské litanie jsou mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme tyto prostředky zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužeb. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.“

 

Ať Bůh, který chce být přítomný v našem životě, pomáhá nám a našim blízkým v této zkoušce, ať nás zachová ve víře, naději a lásce a Panna Marie ať nás chrání. Buďme v jednotě modlitby a vzájemné pomoci.

 

P. Witold Kocon, farář

 

Do odvolání ruší se výuka náboženství na děkanství. O začátku výuky budeme informovat.

 

FOTOGALERIE

 TOPlist

MARIA,

Ty záříš vždycky na naší cestě
jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,
jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově
a zachovala svou víru pevnou.
Ty, Záchrano římského lidu,
víš čeho nám zapotřebí
a jsme si jisti, že se postaráš
aby se, jako v Káni Galilejské,
mohla navrátit radost a veselí
po této chvíli zkoušky.
Pomoz nám, Matko Božské lásky,
abychom se připodobnili vůli Otce
a učinili to, co nám řekne Ježíš,
který vzal na sebe naše utrpení
a obtížil se našimi bolestmi
aby nás – skrze kříž – přivedl
k radosti vzkříšení. Amen.

(Modlitba papeže Františka)

Pod ochranu tvou se utíkáme ...