Aktuality

Nový farář v Písku

20.06.2020 15:24
S platností od 15. července 2020 je novým farářem farností Písek a Čížová ustanoven R. D. Mgr. Witold Piotr Kocon, jenž byl zároveň jmenován píseckým okrskovým vikářem. Spolu s ním přichází nově vysvěcený jáhen Viktor Jaković.

FOTOGALERIE

 TOPlist

MARIA,

Ty záříš vždycky na naší cestě
jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,
jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově
a zachovala svou víru pevnou.
Ty, Záchrano římského lidu,
víš čeho nám zapotřebí
a jsme si jisti, že se postaráš
aby se, jako v Káni Galilejské,
mohla navrátit radost a veselí
po této chvíli zkoušky.
Pomoz nám, Matko Božské lásky,
abychom se připodobnili vůli Otce
a učinili to, co nám řekne Ježíš,
který vzal na sebe naše utrpení
a obtížil se našimi bolestmi
aby nás – skrze kříž – přivedl
k radosti vzkříšení. Amen.

(Modlitba papeže Františka)

Pod ochranu tvou se utíkáme ...