KONTAKT

Římskokatolická
 farnost Písek
 

Adresa

Bakaláře 43/6, Vnitřní Město,
397 01 Písek

Telefon

+420 603 848 297
+420 736 766 782

Sledujte nás

Facebook

 


Kněží

R. D. Mgr. Witold Piotr Kocon 

Farář v Písku, administrátor excurrendo v Čížové, okrskový vikář písecký

+420 603 848 297
rkf.pisek@dicb.cz

witold.piotr.kocon@dicb.cz


Viktor Jaković

Rektor Kostela Povýšení Svatého Kříže, farní vikář v Písku a Čížové


.

Duchovní z Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti

P. Mgr. František Ludvík Hemala, CFSsS

Administrátor excurrendo v Čimelicích, Miroticích, farní vikář v Písku, Čížové a Putimi

+420 604 374 516

fhemala@seznam.cz
KP. Mgr. Maxmilián Petr Koutský, CFSsS

Administrátor excurrendo v Kestřanech a Putimi, farní vikář v Písku

+420 777 221 739
Římskokatolická farnost Písek