FARNOST PÍSEK

Aktuality

Všechny aktuální události o dění z celé farnosti


Pro všechny kteří chtějí prožít společnou modlitbu duchovně celosvětově spojeni a vedeni konkrétním Božím slovem a úmyslem daného dne.
Modlitby matek jsou darem Všemohoucího Boha křesťanským matkám této doby, aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději.
Noc kostelů v Písku letos proběhne v pátek 10. června od 19h, kdy své brány všem návštěvníkům otevřou děkanský i klášterní kostel.

Srdečně všechny zveme na májovou pobožnost se zpěvem u malebné kapličky sv. Víta v Budičovicích u Skal (cca 20 min. autem od Písku). Začínáme v 17:00, zhruba v 17:30 budeme rozdělávat oheň - zájemci si mohou donést něco na opékání. V případě mírného májového deště se akce koná, pokud by pršelo opravdu hodně, ruší se.