FARNOST PÍSEK

Aktuality

Všechny aktuální události o dění z celé farnosti


Zveme vás na "čtenářskou dílnu" nad úspěšným románem Kateřiny Tučkové, kterou pořádá písecká pobočka České křesťanské akademie.

V pátek 2. 6. proběhne i v Písku celorepubliková akce Noc kostelů, v jejímž rámci jsou veřejnosti netradičním způsobem zpřístupněny sakrální stavby. Písecký program připravili dobrovolníci zdejší římskokatolické farnosti, kteří zvou širokou veřejnost do tří zdejších kostelů.

1/ 23.4.2023 v 11 hod. skautská mše na Lomci- oslava svátku sv. Jiří. Účast individuální- po rodinách nebo auty po domluvě mezi zájemci- z důvodu, abychom nebyli vázáni všichni na všechny po ukončení programu na Lomci (ten asi do 12:30 hod.). V pondělí 24.4. jsou schůzky.

Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život ∙ 1 Jan 3,16

Ve spolupráci s pastoračním pastoračním střediskem naší diecéze připravujeme duchovní obnovu pro:mužeženyseniory

Zveme Vás na pobožnost křížové cesty v pátek 10.3. v klášterním kostele, kterou pro všechny připravují děti z náboženství.