FARNOST PÍSEK

Aktuality

Všechny aktuální události o dění z celé farnosti


Modlitby matek jsou darem Všemohoucího Boha křesťanským matkám této doby, aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději.
V neděli, 8. ledna, proběhne v děkanském kostele od 9:00 do 10:00 a v kostele Povýšení svatého kříže 10:30 do 11:30 při mši svaté slavnostní žehnání tříkrálovým koledníčkům

Všechny vás zveme příští neděli 18. prosince v 15:30 do dekanského kostela, kde nás svou přítomností, hudbou a vyprávěním povzbudí a pobaví seminaristé semináře Redemptoris Mater z Českých Budějovicích. Program je pro všechny, zejména pro ty nejmenší.

Během první adventní neděle 27. 11. se konaly volby do farní rady

Volby budou probíhat po mši svaté:
23.11.2022 v kostele sv. Karla Boromejského na Hradišti
26.11.2022 v kostele sv. Václava
27.11.2022 v kostele Narození Panny Marie a v kostele Povýšení Svatého KřížeJe možné také hlasovat na děkanství od 23.11. do 27.11.2022