Farní rada

Během první adventní neděle 27. 11. se konaly volby do farní rady. Zveřejňujeme bližší informace k jejich průběhu. Dle odevzdaných lístků se voleb zúčastnilo 287 lidí. V tabulce níže jsou uvedeny počty hlasů pro jednotlivé kandidáty, které vždy po dvojicích navrhlo šest farních společenství (hudba, modlitby matek, schönstattské hnutí, salesiáni...

Přítomni: Soňa Sádlová, Jitka Bočková, Lenka Kučerová, Eva Záluská, P. Viktor Jaković, P. Witold Kocon, Kamil Činátl, Václav Boček, Karel Kudrna, Vratislav Němeček, Jiří Hronek, omluveni Karel Lednický a Lenka Kuboušková