POZVÁNKA NA VÝPRAVU 25. listopadu 2017

V sobotu 25. 11. proběhne listopadová výprava střediska Gáhál.

SRAZ: na vlakovém nádraží v 8:10 hod (odjezd vlaku 8:26).

PRŮBĚH: všichni odjedeme do Ražic, odtud půjdeme kolem rybníku Řežabinec do Putimi. Krátká prohlídka zajímavostí v Putimi. Vlčata a světlušky pak odjedou vlakem zpět do Písku, skauti a skautky půjdou do Písku pěšky kolem Otavy.

S SEBOU: vhodné oblečení a obuv, pláštěnku, skautský šátek, jídlo a pití na celý den (možnost dokoupit občerstvení v Putimi bude). 25,- Kč na vlak, skauti a skautky 15,- Kč.

NÁVRAT: vlčata a světlušky na vlakové nádraží nejspíš ve 12:49 (pravděpodobnost, že stihneme vlak přijíždějící do Písku v 11:32 je malá). Skauti a skautky kolem 14. hodiny, rozchod u lávky ev. u starého mostu.

V.B. a ostatní vedoucí

ADVENT a VÁNOCE 2017 ve skautském středisku Gáhál

27.11.2017: dílna adventních věnců pro děti (při schůzce od 16:15 hod.).

9.12.2017 (sobota): pořádáme adventní koncert Pavla Helana (zpěv, kytara) a Štěpána Švestky (cello) v kostele Povýšení sv. Kříže na Velkém náměsté (18:30hod.). Koncert je dobročinný, výtěžek bude věnován na obnovu střechy kostela.

20.12.2017 (středa) v 16:30 hod. skautské zpívání u stromečku na Velkém náměstí-účast na akci střediska Šipka.

24.12.2017: 10-12 hod. Betlémské světlo- skautky a světlušky v kostele Povýšení sv. Kříže, skauti a vlčata v kostele sv. Václava a po domech tamtéž.

24.12.207: staročeské roráty v 7:00 hod.,  dětská "půlnoční", v 16:00 hod., obojí  v kostele Povýšení sv. Kříže (aktivní účast skautů při hudebním doprovodu).

během vánočních prázdnin: vánoční výprava- termín upřesníme

8.1.2018: Tříkrálová sbírka.

Skautské středisko Gáhál

Dějiny našeho střediska začínají v širším slova smyslu již v r. 1946. V tom roce vznikl 12. homogenní (katolický) skautský oddíl ze členů dvou předválečných oddílů - 8. junáckého a 12. vlčáckého. K zakládajícím členům 12. oddílu patřili později velmi proslulý filmový a televizní režisér František Filip (Bonza - první vůdce 12. oddílu), z dosud žijících ještě Karel Novotný (Fuja), František Pták nebo Jirka Škoch. Nesmím zapomenout na duchovního rádce 12. oddílu, tehdy studenta teologické fakulty, později známého a oblíbeného kněze petrina Klementa Svobodníka.

12. oddíl byl po zákazu Junáka po únorovém převratu r. 1948 obnoven v r. 1968 (vedoucí F. Pták a Vojta Skřivan). Po rozpuštění Junáka v r. 1970 jako udržování plamínku v temnotách (v očekávání, že k obnově skautské organizace přece někdy zase musí dojít) jsme prakticky až do sametové revoluce každé letní prázdniny pořádali „puťák“, tu s větší, tu s menší účastí. To pochopitelně nejen pro bývalé skauty, ale postupně stále víc v rámci tehdejšího poloilegálního společenství mladých v písecké katolické farnosti.

A přišel listopad 1989. Ještě v prosinci toho roku proběhla ve sportovní hale velká schůze znovu zahajující činnost Junáka v Písku. Existenci 12. oddílu zde obnovili na schůzi přítomní Václav Boček (původní člen) a do Písku přistěhovalý Jenda Kodera. Václav Boček byl zvolen prvním vůdcem obnoveného píseckého skautského střediska, a tak budování 12. oddílu se ujal Jenda Kodera, postupně spolu s dalšími činovníky.

S revolučním nadšením byl spojen i ohromný nával nových členů do skautské organizace.

Ke snazšímu zvládání činnosti se velmi brzy původní písecké megastředisko rozdělilo na pět menších, ve kterých se lidé ještě mohli osobně znát. Nové 2. středisko, později nazvané Oheň života, vykrystalizovalo právě kolem činovníků 12. oddílu a spřízněného 2. dívčího oddílu (vedoucí Marie Kučerová a Věrka Kálalová).

V r. 1995 byla založena nová, samostatná větev 12. oddílu - Bobři a později i 2.oddílu-Ještěrky. Léta po přelomu letopočtu byla ve znamení dozrání zakladatelské generace Bobrů z vlčat ve skauty a jejich opakovaných úspěchů ve Svojsíkově závodě.

V roce 2008, kolem rušení Okresní rady Junáka v Písku a nutných organizačních změn v životě píseckých skautských středisek došlo k zásadním názorovým rozdílům jak dál.

Snaha o co nejméně konfliktní řešení vyústila nakonec v rozdělení střediska Oheň života ve střediska dvě. Tak vzniklo nynější středisko Gáhál. Název je z Bible, znamená „místo setkávání“. Hlásíme se ke svým starým kořenům, v r. 2009 jsme pozvali na přednášku Křesťanské akademie do Písku prvního vůdce 12. oddílu F. Filipa, s kterým jsme občas v kontaktu až dosud.

Tři základní principy skautingu - povinnost k Bohu, bližním a sám k sobě - interpretujeme v křesťanském duchu. Do našich oddílů pochopitelně mohou chodit - a chodí - i děti z rodin, které nepraktikují žádné konkrétní křesťanské vyznání.

Zveme školní děti (vlčata a světlušky-1.st. ZŠ, skauti a skautky-2.st. ZŠ) do našich skautských oddílů. Předpokládám, že rodiny, které mají vztah ke katolické farnosti Písek,osloví základní principy skautingu-odpovědnost (nebo vztah) k Bohu, k bližním a sám k sobě. My pak budeme rádi za děti z rodin, které tento pohled na svět sdílejí nebo s ním aspoň sympatizují.

SCHŮZKY: Každé PONDĚLÍ,12.chlapecký oddíl Bobři (vlčata i skauti) v 16:15 hod., 2.dívčí oddíl Ještěrky (světlušky i skautky) v 16:15 hod. Sraz před klubovnou na Velkém náměstí.

Rádi přivítáme i DOSPĚLÉ, kteří by měli zájem pracovat jako VEDOUCÍ a pomáhat tak vytvářet vlastním i ostatním dětem partu a vztahy, z kterých mohou později, i jako dospělí, čerpat.

KONTAKTY a INFORMACE: tel.605 284 449 (chlapci); 605 250 249 (děvčata)

V.Boček, vedoucí střediska Gáhál