ASSISI 2018- skautské středisko Gáhál Písek- první informace

     V květnu 2018 podnikneme po 8 letech (vystřídaly se generace skautů) dlouho plánovanou pouť po stopách svatého Františka z Assisi, patrona vlčat, do Assisi a okolí.

     Navštívíme samotné Assisi se všemi jeho památkami, blízké krásné středověké město Perugii, kde byl František za války mezi oběma městy v zajetí, středověké vesnice v okolí Spella, také Montefalco na vysokém kopci s krásným muzeem sv. Františka. San Damiano, v jehož troskách došlo k obrácení sv. Františka a kde po jeho opravení Františkem bydlela Klára a její klarisky, nesmí v našem programu chybět. Vystoupáme po příkré stráni Monte Subasio k  Eremi delle Carceri, idylickému místu, kam se uchyloval František a jeho bratři, když chtěli být se svým Pánem mimo ruch světa sami. Je odtud skvělý rozhled po velké části Umbrie. Navštívíme Rivotorto, jeden z prvních františkánských „klášterů“. Po cestě bychom se stavěli v La Verně, kde dostal František  stigmata a kde pobýval delší dobu další legendární františkán sv. Bonaventura. Snad zbyde čas i na Gubbio (František a jeho divoký a polepšený vlk), ale to už si nejsem jistý. Bydlet budeme kousek pod Assisi, v Santa Maria degli angelli (Porciunkula), hned za zdí chrámu, kde je uprostřed velkého kostela původní krásně naivně malovaná kaplička prvních františkánů, kde i František uprostřed bratří zemřel.

     Ubytování bude v domě pro poutníky, strava bude polopenze. Je nutné si vzít něco eur na ev. nákupy na oběd, pití během dne (v S.Maria degli angeli je obchod) a něco málo i na vstupy-upřesníme později-  skoro všechny vstupy jsou zadarmo.    

     Odjeli bychom  9. května (středa) v podvečer, 10. května již večeře na místě, odjezd 14. května (pondělí) po snídani, návrat večer. Je tedy třeba se uvolnit v práci nebo ze školy na čtvrtek, pátek a pondělí. S malými (vlčata a světlušky) počítáme s tím, že pojede jeden s rodičů, mohou se domluvit třeba 2 rodiny, ale naopak mohou jet i rodiče oba.  Cena je spočítaná na 5.500,- Kč na osobu. Sháníme sponzory, aby pro ty děti, které chodily na schůzky a výpravy, byla nižší, rádi bychom asi poloviční.

     Pokud autobus úplně neobsadíme, což je pravděpodobné-máme pro 50 osob, nabídneme volná místa ve farnosti. Až do určitého termínu, sdělíme později, budou mít skauti a jejích rodinní příslušníci přednost. Hlaste se proto, prosíme, co nejdříve, abychom vše mohli včas dolaďit.

                                                                                   Václav Boček, vůdce střediska

JUNÁK, středisko GÁHÁL PÍSEK: PLÁN ČINNOSTI na rok 2018

CELOROČNĚ mimo prázdniny:

1/každý týden schůzka vlčat, světlušek, skautů a skautek.

2/jednou měsíčně výprava jedno nebo dvoudenní nebo na celý víkend.

3/hudební skupina-každý týden minimálně 1x

dále:

4/velké akce

5/program Kořeny

 

VYBRANÉ AKCE:

 

Tříkrálová sbírka                                                     8.1.2018

Výprava lednová- Náprstkovo museum+Betl. kaple                  20.1.2018  Výprava únorová-Písecko                                           24.2.2018

Výprava skanzen Vysoký Chlumec+nauč.stezka+ rozhledna Kuní    31.3.2018

Oslava skautského svátku sv.Jiří                                     23.4.2018

Dílna dárků k Svátku matek                                          30.4.2018

Assisi-za kořeny skautingu-sv. František                           9.-14.5.2018

Závody dračích lodí-stavění zázemí pro účastníky                  květen 2018

Výprava Šumava česko-německá                                     2.6. 2018

Plavba na kanoích skauti+skautky Štěkeň-Písek                    červen 2018

Den otevřených dveří památek (spolupořadatelství)                    září 2018

Setkání skautů okresu Písek                                           září 2018

Výprava Bečov nad Teplou a okolí       .                             září 2018

Výprava Javorník-Kašperské Hory                                     říjen 2018

Skautská humanitární sbírka pro potřebné                            26.11.2018

Dílna adventních věnců  pro ženy                                    30.11.2018

Středisková vánoční vigilie                                           17.12.2018

Adventní setkání+stavění Betléma                             3.neděle adventní

Skautské zpívání pod stromečkem na V. náměstí     středa před Vánocemi 2018

Půlnoční pro písecké děti (spoluorganizace, hudba)                  24.12.2018

Betlémské světlo s hudbou a pohoštěním pro příchozí

      (kostel Povýšení sv. Kříže a sv. Václava)                       24.12.2018

Štědrovečerní vytrubování se zpěvem                         v noci 24.12.2018

Vánoční výprava                                           konec prosince.2018

Silvestrovský výstup na Mehelník-spolupořadatelství                 31.12.2018

 

VELKÉ AKCE:

Letní tábor střediskový Hromová jedle               prvních 14 dní čevence 2018

 

PROGRAM KOŘENY pro širokou píseckou veřejnost zaměřený na budování a udržování kulturně-historické identity:

Koncert  k Svátku matek                                              13.5..2018    

Koncert Ensemble Castelkorn Kroměřížské partitury                    15.8.2018 

Adventní divadlo nebo koncert                                        advent 2018

Staročeské roráty v kostele Povýšení sv. Kříže                advent 2018

Skautské středisko Gáhál

Dějiny našeho střediska začínají v širším slova smyslu již v r. 1946. V tom roce vznikl 12. homogenní (katolický) skautský oddíl ze členů dvou předválečných oddílů - 8. junáckého a 12. vlčáckého. K zakládajícím členům 12. oddílu patřili později velmi proslulý filmový a televizní režisér František Filip (Bonza - první vůdce 12. oddílu), z dosud žijících ještě Karel Novotný (Fuja), František Pták nebo Jirka Škoch. Nesmím zapomenout na duchovního rádce 12. oddílu, tehdy studenta teologické fakulty, později známého a oblíbeného kněze petrina Klementa Svobodníka.

12. oddíl byl po zákazu Junáka po únorovém převratu r. 1948 obnoven v r. 1968 (vedoucí F. Pták a Vojta Skřivan). Po rozpuštění Junáka v r. 1970 jako udržování plamínku v temnotách (v očekávání, že k obnově skautské organizace přece někdy zase musí dojít) jsme prakticky až do sametové revoluce každé letní prázdniny pořádali „puťák“, tu s větší, tu s menší účastí. To pochopitelně nejen pro bývalé skauty, ale postupně stále víc v rámci tehdejšího poloilegálního společenství mladých v písecké katolické farnosti.

A přišel listopad 1989. Ještě v prosinci toho roku proběhla ve sportovní hale velká schůze znovu zahajující činnost Junáka v Písku. Existenci 12. oddílu zde obnovili na schůzi přítomní Václav Boček (původní člen) a do Písku přistěhovalý Jenda Kodera. Václav Boček byl zvolen prvním vůdcem obnoveného píseckého skautského střediska, a tak budování 12. oddílu se ujal Jenda Kodera, postupně spolu s dalšími činovníky.

S revolučním nadšením byl spojen i ohromný nával nových členů do skautské organizace.

Ke snazšímu zvládání činnosti se velmi brzy původní písecké megastředisko rozdělilo na pět menších, ve kterých se lidé ještě mohli osobně znát. Nové 2. středisko, později nazvané Oheň života, vykrystalizovalo právě kolem činovníků 12. oddílu a spřízněného 2. dívčího oddílu (vedoucí Marie Kučerová a Věrka Kálalová).

V r. 1995 byla založena nová, samostatná větev 12. oddílu - Bobři a později i 2.oddílu-Ještěrky. Léta po přelomu letopočtu byla ve znamení dozrání zakladatelské generace Bobrů z vlčat ve skauty a jejich opakovaných úspěchů ve Svojsíkově závodě.

V roce 2008, kolem rušení Okresní rady Junáka v Písku a nutných organizačních změn v životě píseckých skautských středisek došlo k zásadním názorovým rozdílům jak dál.

Snaha o co nejméně konfliktní řešení vyústila nakonec v rozdělení střediska Oheň života ve střediska dvě. Tak vzniklo nynější středisko Gáhál. Název je z Bible, znamená „místo setkávání“. Hlásíme se ke svým starým kořenům, v r. 2009 jsme pozvali na přednášku Křesťanské akademie do Písku prvního vůdce 12. oddílu F. Filipa, s kterým jsme občas v kontaktu až dosud.

Tři základní principy skautingu - povinnost k Bohu, bližním a sám k sobě - interpretujeme v křesťanském duchu. Do našich oddílů pochopitelně mohou chodit - a chodí - i děti z rodin, které nepraktikují žádné konkrétní křesťanské vyznání.

Zveme školní děti (vlčata a světlušky-1.st. ZŠ, skauti a skautky-2.st. ZŠ) do našich skautských oddílů. Předpokládám, že rodiny, které mají vztah ke katolické farnosti Písek,osloví základní principy skautingu-odpovědnost (nebo vztah) k Bohu, k bližním a sám k sobě. My pak budeme rádi za děti z rodin, které tento pohled na svět sdílejí nebo s ním aspoň sympatizují.

SCHŮZKY: Každé PONDĚLÍ,12.chlapecký oddíl Bobři (vlčata i skauti) v 16:15 hod., 2.dívčí oddíl Ještěrky (světlušky i skautky) v 16:15 hod. Sraz před klubovnou na Velkém náměstí.

Rádi přivítáme i DOSPĚLÉ, kteří by měli zájem pracovat jako VEDOUCÍ a pomáhat tak vytvářet vlastním i ostatním dětem partu a vztahy, z kterých mohou později, i jako dospělí, čerpat.

KONTAKTY a INFORMACE: tel.605 284 449 (chlapci); 605 250 249 (děvčata)

V.Boček, vedoucí střediska Gáhál