Začátek skautského roku 2021/2022 ve středisku Gáhál

 

Schůzky začínáme v pondělí 6. září 2021 jako obvykle v 16:30 hod. před klubovnami na Velkém náměstí vedle kostela Povýšení sv. Kříže.

Hned v sobotu 11. září je první výprava. Sraz v 15:00 hod. na Bakalářích - u sochy lva - vedle autobusové zastávky. Odjezd busem do Albrechtic, odtud půjdou světlušky a vlčata přes Luňáka, skautky a skauti přes Vysoký Kamýk do Pasek, zde program. Odjezd do Písku mezi 20:30 a 21 hod.

Po výpravě tentokrát BUDOU SCHŮZKY (13. září v 16:30) - oslava 75 let 12. oddílu a tedy i naší činnosti. Přijďte všichni V KROJÍCH, mohou přijít i rodiče.

Skautské tábory 2021, 1.etapa

 

     Prvních 14 dní z prázdnin je za námi, a tak i první turnusy skautských táborů. Několik jich muselo být zrušeno kvůli výskytu covidu-19 nebo pro jiná infekční onemocnění, jiné pro devastaci bouřkami. Na některých táborech, které vydržely a nebyly evakuovány, jsou vrstvy bahna.

     Střediskový tábor skautského střediska Gáhál Písek U Hromové jedle poblíž obce Kluky naštěstí nic z toho nepostihlo. Bouřky nám odnesly dva stany a např. zaplavily táborový sklípek. Museli jsme pokácet několik stromů, které se na podmáčeném povrchu začaly naklánět nad tábor. Nemoci se nám tentokrát kompletně vyhnuly. Můžeme říci, že jsme děti štěstěny.

     Skauti a skautky vedli během táborové hry svůj boj proti silám temnot, vlčata a světlušky prožívali události z Letopisů Narnie. Dvěma vlčatům se podařilo splnit podmínky k získání největší vlčácké trofeje - 3 bílé tesáky, podobně jedna světluška získala 3 kapky rosy. Jeden skaut a jedna skautka získali 3 orlí pera, což se každým rokem nepovede, i když zájemců je vždy mnoho. Jako každý rok jsme obě neděle na táboře měli polní mši – jsme křesťanské středisko.

     Velký dík všem, kteří se na přípravě a realizaci táborového programu za letošních velmi náročných podmínek jakkoli podíleli. Jsme velmi vděčni za vstřícnost všem majitelům pozemků a lesů, kde se tábor mohl uskutečnit.

 

 

Obnovení skautské činnosti

Od 10. května 2021 je možná opět skautská činnost ve venkovních prostorech (lze i uvnitř, ale jen do 4 osob včetně vedoucího-vedoucích).

Schůzky všech věkových kategorií-skauti, skautky, vlčata, světlušky- budou jako před zavedením protikovidových opatření vždy v pondělí, v 16:30 hod. Sraz před klubovnami, pokud nebude oznámeno jinak. Na schůzky je třeba mít respirátor a vždy nové potvrzení (nebo čestné prohlášení rodičů-u skautů do 18.let) o negativním antigenním testu (nejdéle 3 dny staré) nebo PCR testu (nejdéle 7 dní staré). 

Plánujeme opět lodičky po Otavě pro skauty a skautky na začátku června (5.6.), tradičně pod vedením Fandy Lososa a Gusty Kučery. Organizaci akce ošéfuje Fanda. Vlčata a světlušky budou mít 5. června výpravu na Helfenburk.

Tábor plánujeme na 3.-17. července (sobota-sobota), pro vlčata a světlušky 4.-11. července (neděle až neděle). Místo je na 99% U Hromové jedle, v Jetěticích je louka rozoraná a na Zellhof bychom neměli na dopravu.

 

Test-vycházka, který jsme připravili pro píseckou veřejnost, nevydržel ani první víkend poté, co byl instalován. Vandalové ho zcela zdemolovali. Přinášíme jeho on-line podobu pro zájemce-najdete na stránkách našeho střediska www.gahal.cz

SCHŮZKY skautského střediska Gáhál ve školním roce 2020/2021:

Schůzky píseckých oddílů (skauti, skautky, vlčata, světlušky) vždy v pondělí, nově od 16:30 hod. Sraz všech před klubovnami na Velkém náměstí (v rohu na začátku ulice F. Šrámka).

Schůzky 10. oddílu Klubíčko (Skály) - každý pátek mimo školních prázdin a státních svátků 17-19 h (světlušky, vlčata, skautky a skauti) a 17-18 h (benjamínci) v klubovně za obecním úřadem (Skály 61).

Skautské středisko Gáhál

Dějiny našeho střediska začínají v širším slova smyslu již v r. 1946. V tom roce vznikl 12. homogenní (katolický) skautský oddíl ze členů dvou předválečných oddílů - 8. junáckého a 12. vlčáckého. K zakládajícím členům 12. oddílu patřili později velmi proslulý filmový a televizní režisér František Filip (Bonza - první vůdce 12. oddílu), z dosud žijících ještě Karel Novotný (Fuja), František Pták nebo Jirka Škoch. Nesmím zapomenout na duchovního rádce 12. oddílu, tehdy studenta teologické fakulty, později známého a oblíbeného kněze petrina Klementa Svobodníka.

12. oddíl byl po zákazu Junáka po únorovém převratu r. 1948 obnoven v r. 1968 (vedoucí F. Pták a Vojta Skřivan). Po rozpuštění Junáka v r. 1970 jako udržování plamínku v temnotách (v očekávání, že k obnově skautské organizace přece někdy zase musí dojít) jsme prakticky až do sametové revoluce každé letní prázdniny pořádali „puťák“, tu s větší, tu s menší účastí. To pochopitelně nejen pro bývalé skauty, ale postupně stále víc v rámci tehdejšího poloilegálního společenství mladých v písecké katolické farnosti.

A přišel listopad 1989. Ještě v prosinci toho roku proběhla ve sportovní hale velká schůze znovu zahajující činnost Junáka v Písku. Existenci 12. oddílu zde obnovili na schůzi přítomní Václav Boček (původní člen) a do Písku přistěhovalý Jenda Kodera. Václav Boček byl zvolen prvním vůdcem obnoveného píseckého skautského střediska, a tak budování 12. oddílu se ujal Jenda Kodera, postupně spolu s dalšími činovníky.

S revolučním nadšením byl spojen i ohromný nával nových členů do skautské organizace.

Ke snazšímu zvládání činnosti se velmi brzy původní písecké megastředisko rozdělilo na pět menších, ve kterých se lidé ještě mohli osobně znát. Nové 2. středisko, později nazvané Oheň života, vykrystalizovalo právě kolem činovníků 12. oddílu a spřízněného 2. dívčího oddílu (vedoucí Marie Kučerová a Věrka Kálalová).

V r. 1995 byla založena nová, samostatná větev 12. oddílu - Bobři a později i 2.oddílu-Ještěrky. Léta po přelomu letopočtu byla ve znamení dozrání zakladatelské generace Bobrů z vlčat ve skauty a jejich opakovaných úspěchů ve Svojsíkově závodě.

V roce 2008, kolem rušení Okresní rady Junáka v Písku a nutných organizačních změn v životě píseckých skautských středisek došlo k zásadním názorovým rozdílům jak dál.

Snaha o co nejméně konfliktní řešení vyústila nakonec v rozdělení střediska Oheň života ve střediska dvě. Tak vzniklo nynější středisko Gáhál. Název je z Bible, znamená „místo setkávání“. Hlásíme se ke svým starým kořenům, v r. 2009 jsme pozvali na přednášku Křesťanské akademie do Písku prvního vůdce 12. oddílu F. Filipa, s kterým jsme občas v kontaktu až dosud.

Tři základní principy skautingu - povinnost k Bohu, bližním a sám k sobě - interpretujeme v křesťanském duchu. Do našich oddílů pochopitelně mohou chodit - a chodí - i děti z rodin, které nepraktikují žádné konkrétní křesťanské vyznání.

Zveme školní děti (vlčata a světlušky - 1. st. ZŠ, skauti a skautky - 2. st. ZŠ) do našich skautských oddílů. Předpokládám, že rodiny, které mají vztah ke katolické farnosti Písek,osloví základní principy skautingu-odpovědnost (nebo vztah) k Bohu, k bližním a sám k sobě. My pak budeme rádi za děti z rodin, které tento pohled na svět sdílejí nebo s ním aspoň sympatizují.

SCHŮZKY: Každé PONDĚLÍ,12. chlapecký oddíl Bobři (vlčata i skauti) v 16:30 hod., 2. dívčí oddíl Ještěrky (světlušky i skautky) v 16:30 hod. Sraz před klubovnou na Velkém náměstí.

Rádi přivítáme i DOSPĚLÉ, kteří by měli zájem pracovat jako VEDOUCÍ a pomáhat tak vytvářet vlastním i ostatním dětem partu a vztahy, z kterých mohou později, i jako dospělí, čerpat.

KONTAKTY a INFORMACE: tel. 605 284 449 (chlapci); 605 250 249 (děvčata)

Marie Bočková, vedoucí střediska Gáhál