Termíny setkání kněží píseckého vikariátu

Vikariátní setkání.doc (32256)

Duchovní píseckého vikariátu

Mše svatá s Jeho Excelencí Msgre Jiřím Paďourem OFMCap. při vikariátní konferenci

v den památky Panny Marie Bolestné 15. září L. P. 2010.

Foto: Jiří Škoch

PÍSECKÝ VIKARIÁT