Farní den s Charitou 15. 9. 2019 (foto A. Němec)

Duchovní obnova s P. Prokešem 10. března 2018 (foto A. Němec)

Pomazání nemocných 10. 2. 2018 (foto A. Němec)

Svátek Sv. Rodiny 2017 - obnova manželských slibů (A. Němec)

Farní oběd 17. září 2017 (foto A. Němec)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pouť k P. Marii Lurdské u Borečnice 1. 5. 2017

Modlitba farnosti za biřmovance (foto A. Němec)

Velikonoční Triduum 2017 (foto A. Němec)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Udílení služeb akolytů a lektorů 22. 10. 2016 (A. Němec)

1 | 2 | 3 >>

Slavnost sv. Jana Nepomuckého 2016 (A. Němec)

Mše sv. při duchovní obnově s P. Mikulášem Selvekem OPraem, a agapé, 20. února 2016 (A. Němec)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vikariátní konference 27. 1. 2016 (A. Němec)

Slavnost Zjevení Páně 3. 1. 2016 (J.Škoch)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Slavnost Narození Páně 2015 (J. Škoch)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Začátek adventu 2015 (J. Škoch)

1 | 2 | 3 >>

Pohřeb kostelníka Zdeňka Tvrdého (J. Škoch)

1 | 2 | 3 >>

Poutní slavnost 6. IX. 2015 (J. Škoch)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Městská slavnost 14. 6. 2015 (J. Škoch)

<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Slavnost sv. Jana Nepomuckého 2015 (J. Škoch)

1 | 2 | 3 | 4 >>

Pouť k P. Marii Lurdské do Borečnice 1. 5. 2015 (J. Škoch)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Neděle Zmrtvýchvstání Páně 2015 (J. Škoch)

1 | 2 | 3 >>

Bílá sobota 2015 (J. Škoch)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Květná neděle 2015 (J. Škoch)

1 | 2 | 3 | 4 >>

Z duchovní obnovy 7. března 2015 s biskupem Msgre Karlem Herbstem, SDB (A. Němec)

1 | 2 | 3 >>

První časné řeholní sliby fr. Matouše Martina Vávry CFSsS (J. Škoch)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Slavnost Zjevení Páně (J. Škoch)

1 | 2 | 3 >>

Slavnost Narození Páně 2014 (J. Škoch)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Poutní mše svatá o Narození Panny Marie 2014 (J. Škoch)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výročí posvěcení chrámu 19. června 2014 (J. Škoch)

"Městská slavnost" 15. června 2014 (J. Škoch)

1 | 2 | 3 >>

Vikariátní konference 3. června 2014 (J. Škoch)

1 | 2 | 3 | 4 >>

Slavnost sv. Jana Nepomuckého v jeho kapli v děkanském kostele (J. Škoch)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pouť k P. Marii Lurdské pod Borečnicí 1. května 2014 (J. Hladký)

1 | 2 | 3 | 4 >>

Bílá sobota 2014 (J. Škoch)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Velký pátek 2014 (J. Škoch)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zelený čtvrtek 2014 (J. Škoch)

1 | 2 | 3 | 4 >>

Květná neděle 2014 (J. Škoch)

Duchovní obnova s P. Romanem Dvořákem 15. 3. 2014 (J. Škoch)

1 | 2 | 3 | 4 >>

Mše sv. s udílením svátosti pomazání nemocných 8. 2. 2014 (A. Němec)

Svátek Uvedení Páně do chrámu 2014 (J. Škoch)

1 | 2 | 3 | 4 >>

Slavnost Zjevení Páně 2014 (J. Škoch)

Žehnání manželů o svátku Sv. Rodiny 2013 (A. Němec)

Svátek sv. Jana Evangelisty 2013 - mše svatá a žehnání svatojánského vína (J. Škoch)

Laudes a Mše svatá slavnosti Narození Páně 2013 (J. Škoch)

1 | 2 | 3 >>

První neděle adventní 2013 (J. Škoch, A. Němec)

1 | 2 | 3 | 4 >>

Slavnost Ježíše Krista Krále 2013 (J. Škoch)

1 | 2 | 3 | 4 >>

Žehnání kříže a dušičková pobožnost na Vojenském hřbitově 5. 11. 2013 (J. Škoch)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Poutní mše svatá u sv. Václava 28. 9. 2013 (J. Škoch)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Poutní mše svatá ve farním kostele 8. 9. 2013 (A. Němec)

Modlitba a adorace za mír v Sýrii 7. 9. 2013 (A. Němec)

Uvítání nového správce farnosti, administrátora P. Jana Doležala, 7. 7. 2013 (J. Škoch)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Poslední neděle s kanovníkem P. Vrbou: "Dávejte Pánu Bohu první místo!" Karel Maria Vrba (J. Škoch)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Svatojánská slavnost 17. 5. 2013 (J. Škoch)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Borečnice 2013 (J. Škoch)

1 | 2 | 3 | 4 >>

Pohřeb Jiřího Hrnčíře (J. Škoch)

Městská slavnost 2012 (A. Němec)

Slavnost sv. Václava 2012 (A. Němec)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kanovnická instalace P. Karla Vrby 14. 9. 2012 (T. Němec)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Žehnání Lurdské jeskyně v Borečnici

Velikonoční pondělí 2012 (A. Němec)

Velikonoční vigilie 2012 (A. Němec)

1 | 2 | 3 >>

Boží hrob 2012 (A. Němec)

Zelený čtvrtek 2012 (A. Němec)

1 | 2 | 3 >>

Korunovace Panny Marie v hradním sále 16. 8. 2011 (J. Škoch)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Návštěva biskupa Msgre Pavla Posáda 7. 8. 2011 (A. Němec)

40. výročí kněžství R.D. Karla Vrby 26. 6. 2011 (J. Škoch)

Velikonoční vigilie 2011 (A. Němec)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zelený čtvrtek 2011 (A. Němec)

1 | 2 | 3 >>

Farní kostel Narození Panny Marie (A. Němec)

Kostel Povýšení Sv.Kříže 14. 9. 2008 (A. Němec)

Městská slavnost 2007 (A. Němec)

Boží Tělo 1955 (J. Škoch)

Boží Tělo 1948 (J. Škoch)

Svatovojtěšské slavnosti 1947 (J. Škoch)