Duc in altum!

Požehnání, posvěcení, konsekrace, vysvěcení

16.06.2011 12:00
  Termíny požehnání, žehnat (lat. benedictio, benedicere)...

Fotogalerie

František Gregora

regenschori

1851-1887

Bohuslav Jeremiáš

regenschori

1887-1906

Alois Ladislav Vymetal

regenschori

1906-1918

Jaromír František Hruška

varhaník od r. 1901

regenschori

1918-1953

Bohumil Kinkor

regenschori

1953-1979

Jiří Hrnčíř

regenschori a varhaník

1981-2013

Ondřej Scholtz

varhaník

2005-2010