PROHLÍDKY VĚŽE A KOSTELA

 VIRTUÁLNÍ POHLED Z VĚŽE

 

Kostelní věž

Prohlídky věže zajišťuje Infocentrum Písek;

jsou pouze s průvodcem a po předchozí rezervaci:

REZERVACE PROHLÍDKY ZDE

nebo přímo u správce věže p. Aloise Němce

na tel. +420 731 241 972

 

 

Farní kostel

Narození Panny Marie

Vstupní brána na západní straně kostela je otevřena každodenně. Prostor pro modlitbu je vymezen mříží pod kruchtou, odkud je zároveň přehlédnutelná celá hlavní loď kostela. Jednotlivci mohou k prohlídce kostela také využít času před a po mši svaté. Větší skupiny osob mohou navštívit kostel kdykoliv během dne, pokud si návštěvu včas objednají telefonicky či písemně.

   

 

UPOZORNĚNÍ

Fotografování, filmování či jiný způsob dokumentace interiérů kostelů pro jakékoliv účely (soukromé, vědecké, umělecké a filmové tvorby, informační, zpravodajské v televizní relaci apod.) je možné povolit jen na základě písemné žádosti žadatele a písemného souhlasu Biskupství českobudějovického. Správci farností by v předsíních kostelů měli opatřit jednoduchou výstrahu, oznamující zákaz fotografování a filmování. Výjimkou je možnost fotografování a záznamu při obřadech, k čemuž si žadatel musí vždy osobně vyžádat souhlas zástupce farnosti, dbát jeho pokynů a respektovat posvátný prostor.

 

Žádosti o fotografování a filmování v kostele vyřizuje:

Biskupství českobudějovické

Oddělení péče o církevní památky

Biskupská 4

pošt. schr. 14

370 21 České Budějovice

e-mail: pamatkari (at) bcb.cz

 

Srov.: Acta Curiae Episcopalis Bohemobudvicensis

č. 04/2007 ze dne 2. dubna 2007

NOSTE SEM LÁSKU

Františka Kalinová

 

Ve světě bezbožném a plném ran
hledali věřící přístřešek, stan,
místo, kde slyšet i srdeční tep,
kde ho i beze slov slyší sám Pán.
 
Našlo se, stojí a svolává lid,
aby sem vešel a hledal tu klid.
Ve slovech Písma uslyší radu
jak plně, bohatě, duchovně žít.
 
Noste sem slzy a bolest i žal
pro ty, co osud už před vámi vzal,
čekají na cestě na vaše prosby,
aby šli v očistci o kousek dál.
 
Ze všeho nejvíc však lásku sem noste
k bližním i těm, co vejdou jak hosté,
ať najdou víru pod touto střechou,
ať u nich zakotví, sílí a roste.
 
 
Paní Františka Kalinová věnovala tyto verše k benedikci
nově zbudovaného kostela sv. Karla Boromejského v Písku - Hradišti,
již vykonal tehdejší českobudějovický diecézní biskup
Msgre ThDr. Antonín Liška CSsR
18. listopadu 2000 A.D.

Hlásní a věžní

Josef Nový

1910 - 1944

Antonín Pěč

1944 - 1954

p. Wimmer

1954 - 1960

Josef Listopad

1960 - 1963

Zdeněk Tvrdý

1945 - 1986

Alois Němec

od roku 1976