Biřmování v Písku

Jeho Excelence Msgre Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický, bude udělovat svátost biřmování v neděli 16. června 2013 v děkanském kostele Narození Panny Marie při mši svaté v 17 hodin.