Adoptivní dcera farnosti ukončila účast v Adopci na dálku

Na základě dopisu z Arcidiecézní charity Praha oznamujeme, že dvaadvacetiletá indická dívka Jenith Duraiyan, kterou naše farnost v roce 2001 „adoptovala“ v projektu Adopce na dálku a podporovala ji prostřednictvím pokladniček „Pro misie“, ukončila účast v programu. Důvodem ukončení je svatba a přestěhování k rodině manžela, která ji bude dále podporovat v dokončení studia.

 

Jenith je v dopise popsána jako velmi dobrá, odvážná a talentovaná studentka, mj. je členkou indické dobrovolnické organizace National Cadet Corps působící při armádě. Děti a rodiny zapojené do Adopce na dálku neztrácejí účastí v programu svobodnou vůli. I když Jenith - na rozdíl od své „adoptivní sestry“ Sunithy Nazareth, kterou jsme podporovali až do ukončení školy v roce 2011 - studia zatím nedokončila, je z dopisu zřejmá snaha se osamostatnit a nebýt závislá na cizí pomoci, za kterou je však vděčná.

 

Peníze vybrané v pokladničkách „Pro misie“ budou nadále využity na pomoc v rozvojových zemích, nejčastěji Likvidace lepry, Voda pro Kamsamba nebo rozvojové projekty ADCH mimo Adopce na dálku. O adopci dalšího dítěte zatím neuvažujeme, protože by jeho podpora zabrala velký podíl z celoročně vybrané částky a špatně by se dostávalo na ostatní projekty.

 

Veškerá korespondence je k nahlédnutí na vyžádání, více informací také najdete v sekci Adopce na dálku.