PASTORACE SENIORŮ

Návštěvy nemocných:

Stáří a nemoc člověka často vyloučí ze společnosti. Mnohým z Vás již Váš zdravotní stav nedovolí, abyste pravidelně navštěvovali bohoslužby. Není to ale důvod, abyste přestali duchovně žít, modlit se a přijímat svátosti. Proto se, prosím, nebojte ozvat a kněz či jáhen Vás rád navštíví u Vás doma a poslouží Vám tímto způsobem. Prosíme touto cestou i Vás, kteří pečujete o staré lidi, abyste svým blízkým tuto službu dovedli zprostředkovat, zvláště když víte, že Váš rodič či prarodič je věřící a chodil pravidelně do kostela.

Pravidelné bohoslužby v jednotlivých zařízeních pro seniory v Písku:

Seniorský dům - každý čtvrtek v 10 hodin (mše svatá). Možnost domluvit osobní návštěvu na pokoji,  přijetí svátostí. 

Domov důchodců Portyč - každý čtvrtek v 9 hodin (střídá se bohoslužba slova a mše svatá). Možnost domluvit osobní návštěvu na pokoji, přijetí svátostí. 

Prácheňské sanatorium - každý čtvrtek ve 14 hodin (střídá se bohoslužba slova a mše svatá). Možnost domluvit osobní návštěvu na pokoji, přijetí svátostí. 

Domovinka - bohoslužba slova vždy poslední středu v měsíci v 10 hodin. Příležitostně mše svatá, možnost svátosti smíření a pomazání nemocných. Možnost domluvit osobní návštěvu na pokoji, přijetí svátostí. 

Světlo (Obora) - nepravidelné bohoslužby. Možnost domluvit osobní návštěvu na pokoji, přijetí svátostí.