Vládní omezení při bohoslužbách a posunutí počátku výuky náboženství

03.10.2020 22:45

Milí bratři a sestry,

z rozhodnutí vlády ČR se mohou konat veřejné bohoslužby pouze za účasti omezeného počtu osob. 

Do odvolání ruší se výuka náboženství na děkanství. O začátku výuky budeme informovat.

 

Zpověď a udělování ostatních svátostí je možné domluvit na telefonních číslech:

R. D. Witold Piotr Kocon:  603 848 297

P. František Ludvík Hemala:  604 374 516

P. Maxmilián Petr Koutský:  777 221 739

Diac. Viktor Jaković:  731 305 284

 

Českobudějovický biskup do odvolání uděluje pro věřící na území českobudějovické diecéze dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté v kterémkoliv z následujících případů: a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění, b) jsou v povinné karanténě, c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých), d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy.

Náš biskup připomíná také, že  podle výzvy Stálé rady ČBK na den památky Panny Marie Růžencové, se společně modlíme svatý růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. „Modlitba růžence a Loretánské litanie jsou mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme tyto prostředky zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužeb. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.“

Ať Bůh, který chce být přítomný v našem životě, pomáhá nám a našim blízkým v této zkoušce, ať nás zachová ve víře, naději a lásce a Panna Marie ať nás chrání. Buďme v jednotě modlitby a vzájemné pomoci.

 

P. Witold Kocon, farář