Svátost biřmování v roce 2021

12.12.2020 22:09

Všichni zájemci o přijetí této svátosti, jejíž udílení se uskuteční v roce 2021, nechť oznámí duchovní správě svůj úmysl.