Pozvání

23.09.2019 21:48

Zveme školní děti (vlčata a světlušky-1.st. ZŠ, skauti a skautky-2.st. ZŠ) do oddílů křesťanského skautského střediska Gáhál. Skaut NENÍ kroužek. Vytvoření party kluků nebo holek, kteří spolu drží, protože mají společné pěkné, veselé nebo někdy i drsné zážitky, to je, oč ve skautu běží. Velmi stojíme o to, aby- jak je to obvyklé v živých farnostech, na které máme kontakty- bylo úsilí o budování společenství ve skautském středisku vlastní věcí a srdeční záležitostí celé farní obce. V praxi to znamená posílat děti do oddílů střediska a být jim oporou při prožívání „odpovědnosti k Bohu, bližním a sám k sobě“ (základní principy skautingu). U samotných rodičů např. zúčastnit se na vhodných víkendových akcích střediska nebo pomoc při realizaci jiných jeho aktivit. Bližší informace na záložce SKAUTI. KONTAKTY: tel.605 284 449 (chlapci)    605 250 249 (děvčata)    www.gahal.cz.  MUDr.Václav Boček, vedoucí střediska