Nový farář v Písku

20.06.2020 15:24

S platností od 15. července 2020 je novým farářem farností Písek a Čížová ustanoven R. D. Mgr. Witold Piotr Kocon, jenž byl zároveň jmenován píseckým okrskovým vikářem. Spolu s ním přichází nově vysvěcený jáhen Viktor Jaković.