R. D. Mgr. Witold Piotr Kocon

farář v Písku

administrátor excurrendo v Čížové

okrskový vikář písecký

mobil: 603 848 297

email: rkf.pisek(zavináč)dicb(tečka)cz

 

Diac. Viktor Jaković - jáhen, kandidát kněžství

jáhenská služba ve farnostech Písek a Čížová

mobil: 731 305 284

email: jakoviktor.rm(zavináč)gmail(tečka)com

 

Diac. Karel Lednický - trvalý jáhen

jáhenská služba ve farnosti Písek

mobil: 731 402 885

email: lednicky.karel(zavináč)seznam(tečka)cz

 

Duchovní
z Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti:

 

P. Dr. theol. Cyril Tomáš Havel, CFSsS

administrátor excurrendo v Putimi

mobil: 731 402 878

email: cyril.havel(zavináč)gmail(tečka)com

 

P. Mgr. František Ludvík Hemala, CFSsS

administrátor excurrendo v Čimelicích, Miroticích a Radobytcích

farní vikář v Písku, Čížové a Putimi

mobil: 604 374 516

email: fhemala(zavináč)seznam(tečka)cz

 

P. Mgr. Maxmilián Petr Koutský, CFSsS

rektor kostela Povýšení Sv. Kříže v Písku

administrátor excurrendo v Kestřanech

farní vikář v Písku

mobil: 777 221 739

email: