R. D. Mgr. Jan Doležal

farář v Písku

administrátor excurrendo v Čížové

okrskový vikář písecký

mobil: 731 402 874

email: dodopisek(zavinac)gmail(tecka)com

 

Diac. Karel Lednický

jáhenská služba

mobil: 731 402 885

email: lednicky.karel(zavinac)seznam(tecka)cz

 

Duchovní
z Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti:

 

P. Dr. theol. Cyril Tomáš Havel CFSsS

rektor kostela Povýšení Sv. Kříže v Písku

administrátor excurrendo v Putimi

mobil: 731 402 878

email: cyril.havel(zavinac)gmail(tecka)com

 

P. Mgr. František Ludvík Hemala CFSsS

administrátor excurrendo v Čimelicích, Miroticích a Radobytcích

farní vikář v Písku, Čížové a Putimi

mobil: 604 374 516

email: fhemala(zavinac)seznam(tecka)cz

 

P. Mgr. Tomáš Peter Paradič CFSsS

administrátor excurrendo v Kestřanech a Štěkni

farní vikář v Písku, Čížové a Putimi

mobil: 608 472 791

email: peterparadic(zavinac)seznam(tecka)cz