PÍSEČTÍ FARÁŘOVÉ (DO R. 2001 DĚKANOVÉ) OD SOUČASNOSTI K OBNOVĚ KATOLICKÉ DUCHOVNÍ SPRÁVY ROKU 1621

                                                                    P. Mgr. Witold Piotr Kocon (2020 - dosud)

     P. Mgr. Jan Doležal (2013 - 2020)

    P. Karel Vrba (2002 - 2013)

     čestný kanovník katedrální kapituly u sv. Mikuláše 

     v Českých Budějovicích

     P. Mgr. Jan Löffelmann (2001 - 2002)

   Msgre ThDr. Josef Jiran  (1990 - 2001)

  

    P. ThDr. František Kajtman (1958 - 1990)

    P. Jan Vrba (1954 - 1958)

    osobní arciděkan

    P. ThDr. František Pernegr (1938 - 1954)

      Msgre Antonín Svoboda (1919 - 1937)

    Msgre Antonín Pixa (1906 - 1919)

     Msgre František Pech (1880 - 1905)

     čestný kanovník katedrální kapituly u sv. Mikuláše

     v Českých Budějovicích

    P. Josef Diviš (1866 - 1880)

     P. Matěj Tinger (1847 - 1865)

     P. Josef Maximilián Schneller (1837 - 1847)

     P. Vavřinec Mašek (1823 - 1837)

     P. Karel Řídký (1784 - 1823)

     P. Antonín Frankovský (1770 - 1784)

     P. Ignác Josef Šafařovic (1753 - 1770)

     P. František Josef Ledecký (1742 - 1753)

     P. Václav Liška (1735 - 1742)

     P. Václav František Bezděka (1707 - 1735)

     P. Václav František Stuchlík (1701 - 1707)

                                P. Gottfried Ignác Bílovský (1694 - 1701)

                                P. Jan Šebestián Schindler (Schindteler) (1671 - 1694)

                                P. František Ferdinand Čedík (1668 - 1671)

                                      kanovník Královské kolegiátní kapituly

                                      u sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

                                P. Jan Fridrich Bechyně z Lažan (1665 - 1668)

                                P. Jan Malegius (1656 - 1665)

     P. Václav Vojtěch Palatský z Kernšteina (1655 - 1656)

                                P. Fra Ondřej Doubravský OP (1654 ? - 1655)

     P. Fra Rafael Delaminez OP (1649 - 1654 ?)

     P. Václav Vojtěch Palatský z Kernšteina (1648 - 1649)

     P. Fra Rafael Delaminez OP (1645 - 1648)

                                P. Fra Martin Walaský OP (1638 - 1645 ?)

                                P. Fra Antonín Ribbas OP (1632 - 1637)

     P. Fra Baltazar Soicius OP (1631 - 1632)

                                italský dominikán neznámého jména (1629 ? - 1631)

                                P. Jan Hájek (Hagecius, Hossius) (1623 - 1629 ?)

                                P. Jan Batysta (1623)

PÍSEČTÍ FARÁŘOVÉ (OD POLOVINY 16. STOLETÍ DĚKANOVÉ) UTRAKVISTICKÉ CÍRKVE PŘED OBNOVOU KATOLICKÉ DUCHOVNÍ SPRÁVY ROKU 1621 K HUSITSKÉMU PŘEVRATU ROKU 1419

      Matěj Posthumus Meziřický z Vitnberka  (1614 - 1621?) 

 

      Mikuláš Hanzlinius (Hanzelius)  (1612 - 1614)

 

      Viktorin Vrbenský  (1609 - 1612)

 

      děkan neznámého jména  (1603 - 1609)

 

      Václav Klement Hradišťský  (doložen 1602 - 1603)

 

      Jan Trybulec  (? - 1595)

 

      Mikuláš Dvorský  (1578 - ?)

 

      Václav Mirovický  (1556 - 1576)

 

      Cruciger  (doložen 1553)

 

      Václav  (doložen 1548)

 

      Bartoloměj  (doložen 1540)

 

      Jan Heremita  (doložen 1529)

 

      Jan Beránek (?)  (? - ?)

 

      Jan Grubach  (doložen 1516)

 

      Martin  (doložen 1492)

 

      (Bartoloměj Šťastný ?)  (doložen 1486)

 

      Tobiáš  (doložen 1476 - doložen 1481)

 

      Mikuláš z Pelhřimova (řečený Biskupec)  (1420? - 1448/49)

      takzvaný "biskup" táborské frakce husitů

      fakticky "protifarář" vůči legitimnímu faráři Mikuláši z Lovosic

      a později Jakubovi z Jabkynic

 

PÍSEČTÍ FARÁŘOVÉ DO HUSITSKÉHO PŘEVRATU ROKU 1419

      Jakub z Jabkynic (1430 - ?)

 

      Mikuláš z Lovosic (1407 - 1430)

      kanovník katedrální kapituly u sv. Víta, Václava a Vojtěcha  

 

      Zdislav ř. Canis (1389 - 1407)

      kanovník katedrální kapituly u sv. Víta, Václava a Vojtěcha

      kanovník kolegiátní kapituly u sv. Apolináře v Praze  

 

     Jan (doložen 1386 - 1389)

 

     Martin (1380 - ?)

     kanovník katedrální kapituly u sv. Václava v Olomouci

 

     Ojíř (1379 - ?)

 

     Zvěst (1379)

 

     Fridrich (1371 - 1379)

 

     Ctibor (? - 1371)

 

     Mikuláš (doložen 1316 - doložen 1330)