Hodinový stroj od Karla Fiedlera z r. 1874

Hodinový stroj od Karla Fiedlera z r. 1874