Pan děkan František Pernegr s lebkou sv. Vojtěcha na Mírovém náměstí

Pan děkan František Pernegr s lebkou sv. Vojtěcha na Mírovém náměstí