FARNOST PÍSEK

Aktuality

Všechny aktuální události o dění z celé farnosti


Pro všechny kteří chtějí prožít společnou modlitbu duchovně celosvětově spojeni a vedeni konkrétním Božím slovem a úmyslem daného dne.

V neděli 6. března 2022 ve 14 hodin byla v Děkanském kostele sloužena mše za všechny uprchlíky z Ukrajiny. Mši předsedal farář Witold Kocon. Sešlo se malé společenství věřících, kteří přišli vyjádřit svou podporu a blízkost těm, kteří se kvůli válce v těchto dnech přistěhovali do naší farnosti. Mše byla sloužena v češtině s překladem do...

Zítra je Popeleční středa, zveme všechny farníky a Písečáky, kteří se k nám mohou připojit ve společné modlitbě a půstu za mír na Ukrajině. Na znamení solidarity se zítra vzdáme oběda a ve 12 hodin v děkanském kostele při adoraci v modlitbě a tichu budeme myslet na všechny postižené touto válkou. Budeme také sjednoceni s ukrajinským lidem slavením...

s velkým zneklidněním sledujeme současnou situaci na Ukrajině a chtěli bychom Vás touto cestou informovat, jakou pomoc pro obyvatele Ukrajiny připravuje Charita. Charita Česká republika vyhlásila finanční sbírku a ve spolupráci se svým dlouholetým partnerem, Charitou Ukrajina, se v první fázi zaměří na okamžitou podporu lidí zasažených novými...

Svátost pomazání nemocných bude udělena společně všem, kteří o to požádají, při bohoslužbě v den památky Panny Marie Lurdské v pátek 11. 2. 2022, kdy církev slaví Světový den nemocných.
V pátek 28.01.2022 zveme všechny mládé na "spolčo"! Setkáme se v kostele Povýšení sv. Kříže - oratoři. Vstup bočním vchodem.

V pátek 14. 1. jsme na setkání v kostele sv. Kříže zahájili synodální proces v naší farnosti. Přijměte i vy pozvání papeže Františka na společnou cestu. Synoda představuje duchovní proces, který nabízí příležitost společně prožívat víru a zakusit v životě církve, že jako jeden putující Boží lid všichni společně kráčíme kupředu na cestě do Božího...